นศ.วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ศรีปทุม ร่วมทีมนักประดิษฐ์ กฟผ.สร้างชื่อคว้ารางวัล ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนอัจฉริยะสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง งาน ITEX 2019 มาเลเซีย

UploadImage
 

UploadImage

นศ.วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ศรีปทุม ร่วมทีมนักประดิษฐ์ กฟผ.คว้าเหรียญเงิน ผลงาน ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนอัจฉริยะสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง จากฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.) จากงาน (ITEX 2019) ประเทศมาเลเซีย

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพจน์ พระฉาย นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่2จากซ้าย) ในโอกาสที่เป็นหนึ่งในทีมนักประดิษฐ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ผลงาน เรื่อง ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนอัจฉริยะสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง จากฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.) จากการประกวดและจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ในเวที “The 30th International Invention, Innovation and Technology Exhibition” (ITEX 2019) ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้ดำเนินการนำนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงาน 79 ผลงาน จาก 24 หน่วยงาน

UploadImage
UploadImage

UploadImage