เชิญชวนนักศึกษา ม.ศรีปทุม ทำแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

UploadImage
 

ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดทำแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สำหรับผู้ใหญ่ (อายุ18-60 ปี) นักศึกษาที่สนใจทำแบบประเมินฯ สามารถติดต่อขอทำแบบประเมิน ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ห้อง 510 ชั้น 5 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2142,2146