มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่๘

UploadImage
 

UploadImage

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ ๘

UploadImage

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรทันตสาสมาธิ รุ่นที่ ๘ โดย นางแสงอรุณ วัฒนวงค์ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตาจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

UploadImage

ทั้งนี้โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ” เป็นโครงการที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล ในพระเดชพระคุณ พระธรรมมงคล ญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) จัดทําหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ” ขึ้น เพื่อให้เป็นหลักสูตรพิเศษตามโครงการ ส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาจากหลักสูตรนักศึกษาครูสมาธิของ สถาบันพลังจิตตานุภาพ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage