นายศิรัส ปั้นเก่า (โบกี้) คณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

UploadImage
 

นายศิรัส ปั้นเก่า (โบกี้) คณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากโครงการประกวดผลงานการผลิตกระดาษจากวัสดุเหลือใช้ โดยไม่ใช้สารเคมี