แจ้งปิดทำการ : วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

UploadImage
 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
แจ้งปิดทำการ : วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 
เนื่องจากจัดโครงการพัฒนาทีมงาน ณ ประเทศเมียนมาร์

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม