สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่

UploadImage
 

SPU สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ร่วมสืบสานประเพณี&วัฒนธรรมอันดีงาม รดน้ำขอพรท่านคณบดี ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์
เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
ณ ที่ทำการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้น 10 อาคาร 40 ปี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม