เรียนรู้! นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กับนศ.ดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม

UploadImage
 

UploadImage

นศ.คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดสู่การเรียนรู้ด้านดิจิทัลมีเดียและอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

UploadImage

คณะ​ดิจิทัล​มีเดีย​ มหา​วิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้กับ​นักศึกษา​ชั้นปี​ 1 สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม​ SPU ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ นิทรรศน์​รัตนโกสินทร์​ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ในการต่อยอดสู่การเรียนรู้​ด้านดิจิทัลมีเดีย และเป็นแนวทางในการเรียนรู้สู่อาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

UploadImage

สำหรับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มุ่งหวังสู่การเรียนรู้ เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจดีของหลายๆ ฝ่าย ที่มุ่งหวังให้ถนนราชดำเนินเป็นถนนที่สง่างามสมกับชื่อถนน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงต่อยอดความตั้งใจดังกล่าว โดยก่อตั้งอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์แห่งนี้ขึ้น เสมือนหนึ่งประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์ ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์ ควรค่าที่คนไทยทุกคนจะได้รับรู้และภาคภูมิใจ

UploadImage

โดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้นักศึกษาและเยาวชน ชื่นชอบและสนใจที่จะศึกษาค้นคว้า และภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมในยุครัตนโกสินทร์ ที่บรรพชนไทยได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ อีกหนึ่งแห่งของกรุงเทพมหานคร ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ก่อนจะไปเที่ยวยังสถานที่จริง

UploadImage

ซึ่งการจัดแสดง“นิทรรศน์รัตนโกสินทร์”นั้น ได้นำเสนอเรื่องราวด้านต่างๆ แห่งยุครัตนโกสินทร์ ผ่านห้องจัดแสดง ซึ่งตั้งชื่อไว้อย่างสอดคล้องกัน ทั้งหมด 9 ห้อง ซึ่งรวมกันหมายถึง “อัญมณี แห่งมหานคร” ได้แก่ 1. รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ 2. เกียรติยศแผ่นดินสยาม 3. เรืองนามมหรสพศิลป์ 4. ลือระบิลพระราชพิธี 5. สง่าศรีสถาปัตยกรรม 6. ดื่มด่ำย่านชุมชน 7. เยี่ยมยลถิ่นกรุง 8. เรื่องรุ่งวิถีไทย 9. ดวงใจปวงประชา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage