ม.ศรีปทุม หยุดทำการเทศกาลวันสงกรานต์และวันครอบครัว 2562

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม และศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
หยุดทำการ เทศกาลวันสงกรานต์และวันครอบครัว 2562
9 - 16 เมษายน 2562  
เปิดทำการตามปกติ  17 เมษายน 2562  
สอบถาม
ระดับปริญญาตรี      โทร. 06 1420 5641 - 4
ระดับปริญญาโท-เอก โทร. 08 7592 2552
www.spu.ac.th 

Songkran Festival and Family Days
Sripatum University will be closed 
from 9 – 16 April 2019

The University will resume regular office hours 
on April 17, 2019

If you wish to contact us, for 
Undergraduate Program Tel. 06 1420 5641 to 4
Graduate program Tel. 08 7592 2552