เปิดประสบการณ์วิชาชีพ! นศ.คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้งานด้านภาษีอากร Update กฎหมายใหม่ กรมสรรพากร

UploadImage
 

UploadImage

นศ.คณะบัญชี ม.ศรีปทุม  เปิดประสบการณ์เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  เข้าศึกษาดูงานเรียนรู้งานด้านภาษีอากร เพื่ออัพเดทกฎหมายใหม่ ณ กองกฎหมาย กรมสรรพากร

UploadImage

คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์จิตลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองเอก วรรณพกฤษ์ นำทีมนักศึกษาคณะบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในการเข้าศึกษาเรียนรู้งานเกี่ยวกับภาษีอากรและ "Update กฎหมายใหม่" โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากกองกฎหมาย ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ๆให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ณ อาคารกรมสรรพากร สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage