เชิญชวนสรงน้ำพระพุทธชินราชสุขมุนีศรีปทุม พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2562

UploadImage
 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
ขอเชิญชวนร่วมสรงน้ำพระพุทธชินราชสุขมุนีศรีปทุม
พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระหว่างวันนี้จนถึง วันที่ 4 เมษายน 2562
ณ ลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.