ประเมินประสิทธิภาพการสอน ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2561

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดระบบประเมินประสิทธิภาพการสอน ระดับปริญญาตรี
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ตั้งแต่วันนี้ - 22 พฤษภาคม 2562

คลิกเข้าระบบ SCMS เพื่อประเมินการสอน http://scms.spu.ac.th
สอบถาม ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
โทร. 02 579 1111 ต่อ 1182 E-mail: tlc@spu.ac.th , Line@: @ghc5032o