เปิดประสบการณ์การเรียนรู้! ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา กับ นศ.การจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ SPU

UploadImage
 

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เปิดประสบการณ์การเรียนรู้สู่อุตสาหกรรมการบิน เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำงานในส่วนต่างๆของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

UploadImage

อาจารย์นิธนา เมลืองนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่3 เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการและการปฎิบัติงานในส่วนงานต่างๆของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โดยมี พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้การต้อนรับ และให้เกียรติถ่ายทอดความรู้ พร้อมนำนักศึกษาSPU เข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานในส่วนต่างๆ ของท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง – พัทยา  ซึ่งต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage