Dek บัญชี SPU : มอบความรู้สู่โรงเรียนน้อง สร้างนักบัญชีมืออาชีพ เติมเต็มสังคมไทย

UploadImage
 

Dek บัญชี SPU : มอบความรู้สู่โรงเรียนน้อง สร้างนักบัญชีมืออาชีพ เติมเต็มสังคมไทย

อาจารย์คณะบัญชี SPU บรรยายกฎหมายธุรกิจในงานบัญชีให้กับนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ (SIBA)