22 มีนาคม วันน้ำโลก World Water Day

UploadImage
 

วันที่ 22 มีนาคม 2562 ของทุกปีถือเป็น
วันน้ำโลก World Water Day

ทรัพยากรน้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า

คลิกอ่านเกร็ดความรู้ ใช้น้ำประปาอย่างประหยัด
https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=698

Cr. เว็บไซต์การประปานครหลวง