เปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้! เด็กการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ SPU @ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน อู่ตะเภา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

UploadImage
 


UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่อุตสาหกรรมการบิน เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำงานฝ่ายซ่อมใหญ่ อากาศยาน อู่ตะเภา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

UploadImage

อาจารย์นิธนา เมลืองนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่3 เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการและการซ่อมบำรุงเครื่องบิน ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานอู่ตะเภา  นอกจากนี้นักศึกษายังได้สัมผัสกับเครื่องบินแบบโบอิ้งถึง 2 แบบ (B747-200F (Cargo A/C) และ B737-400) ซึ่งได้เข้ารับการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอยู่ในขณะนี้ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage