ฟัง Tech Talk Season 4 ep.10 “Young Startup ถอดรหัสความสำเร็จสำหรับคน Gen Z”

UploadImage
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป
ฟัง Tech Talk Season 4 ep.10
หัวข้อ “Young Startup ถอดรหัสความสำเร็จสำหรับคน Gen Z”
โดย คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ  CEO & CO-Founder Techsauce Media
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 - 14.30 น.
ณ ออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/fac/informatics

#ITSPU  #ACCSPU  #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง