เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

UploadImage
 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญชวนฟังการบรรยายพิเศษ "Start Your Way” New S-Curve
หัวข้อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
โดยวิทยากร คุณเกียรติพงษ์  อุดมธนะธีระ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.