ฟัง Tech Talk Season4 ep.8 – ep.10 พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตช์ด้วยภาพ เจาะลึกการสื่อสารด้วยแนวคิด Infographic แบบ Professional

UploadImage
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญชวนฟัง Tech Talk Season 4 ep.8 – ep.10
“พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตช์ด้วยภาพ เจาะลึกการสื่อสารด้วยแนวคิด Infographic แบบ Professional

โดย คุณเมย์วดี จงฟูสุวรรณ บริษัท Infographic Thailand
เวลา 12.00 - 14.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
ep.8  วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562  
ep.9  วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562  
ep.10 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/fac/informatics

#ITSPU #ACCSPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง