มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมรณรงค์ให้คนไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมรณรงค์ให้คนไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

“อยู่ที่ไหน” ก็เลือกตั้งได้
วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต/ในเขต
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 
เวลา 08.00 - 17.00 น.


คลิกเว็บไซต์ กกต.

ดูสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.