บัญชี SPU : เรียนรู้แนวคิด”จากจุดเล็กๆให้ได้ล้าน”

UploadImage
 

บัญชี SPU : เรียนรู้แนวคิด”จากจุดเล็กๆให้ได้ล้าน”

นักศึกษาบัญชี SPU เรียนรู้กับตัวจริง ประสบการณ์จริง “เผยเคล็ดลับพลิก Idea สู่รูปแบบธุรกิจ Startup 2019” กับคุณปทิดา รุจิโมระ จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ