เปิดรับสมัคร Ph.D.Accountancy รุ่นที่ 7 รับทุนสูงสุด 40,000 บาท

UploadImage
 

เปิดรับสมัคร Ph.D.Accountancy รุ่นที่ 7 รับทุนสูงสุด 40,000 บาท

“ปริญญาเอกบัญชี SPU” เรียน course work 1 ปี วันเสาร์และอาทิตย์
#รับนักศึกษาจบปริญญาโทบัญชีและสาขาวิชาอื่น

# สมัครและลงทะเบียนภายใน 31 พฤษภาคม 2562 รับทุน 40,000 บาท

รับสมัครทุกวัน เวลา 9.00 – 17.00 น.โทร 02-5791111 ต่อ 2374-5
*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด