บัญชี SPU : เติมความรู้นอกห้องเรียน “กระบวนการวางแผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลการตรวจสอบ”

UploadImage
 

บัญชี SPU : เติมความรู้นอกห้องเรียน “กระบวนการวางแผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลการตรวจสอบ”

นักศึกษาบัญชี SPU เรียนรู้จากตัวจริง 
”กระบวนการกำหนดแผนงาน มาตรฐานวิชาชีพและการรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
โดย คุณภัคชัญญา ชุติมาวงศ์ AVP-Internal Audit บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด, CPA, CIA, CISA CRMA, CRISC
"หลักสูตร: การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน-ทางเลือกวิชาชีพของนักบัญชี"