บัญชี SPU : ศึกษาดูงาน Open House FAP “นักบัญชีสายพันธุ์ใหม่ ทิศทางงานบัญชีในโลกอนาคต”

UploadImage
 

บัญชี SPU : ศึกษาดูงาน Open House FAP “นักบัญชีสายพันธุ์ใหม่ ทิศทางงานบัญชีในโลกอนาคต”

คณาจารย์และนักศึกษาบัญชี SPU เข้าร่วมโครงการ Open House เปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 1/2562 โดยได้รับฟังความรู้เกี่ยวกับทิศทางงานบัญชีที่ส่งผลต่อประเทศไทยในอนาคตณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์