ฟัง BIZ Talk การสร้างแบรนด์ ในธุรกิจร้านอาหาร

UploadImage
 

คณะบริหารธุรกิจ เชิญชวนฟัง BIZ Talk การสร้างแบรนด์ ในธุรกิจร้านอาหาร  
โดย คุณธีรพัฒน์ เลิศสิริประภา ผู้บริหาร Kouen Sushi Bar
ดำเนินรายการโดย ดร.วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม 
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 - 17.30 น.
ณ เธียเตอร์รูม  ชั้น 3  อาคาร 40 ปี ศรีปทุม