SPU และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ห่วงใยสุขภาพนักศึกษา SPU มอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น

UploadImage
 

ด้วยความห่วงใย ในสุขภาพของนักศึกษา SPU
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา โดย ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ร่วมกับ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง บางเขน กรุงเทพฯ  
มอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกคน
โดยนักศึกษาขอรับได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ห้องพยาบาล ชั้น 1  
ติดกับโรงอาหาร และอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.