วิดีโอสัมภาษณ์ ผศ.กนกวรรณ อุสันโน อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน อารยสถาปัตย์ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

UploadImage
 


UploadImage

ในการขับเคลื่อนงานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้นำทีมนักศึกษาและคณาจารย์ ร่วมศึกษาข้อมูลและจัดทำแบบเสนอแนะในการปรับปรุง ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้การสนับสนุน
ซึ่งจังหวัดเลยถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวต้นแบบ ด้วยอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

คลิก ไฟล์แนบ 

UploadImage

UploadImage

Cr.คลิปวิดีโอ โดย นศ.แพทย์รามา