ฟังTech Talk Season 4 ep.6 เคล็ดลับ สร้างนวัตกรรมอย่างไร ให้ประทับใจลูกค้าด้วยแนวคิด UX/UI design

UploadImage
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ชวนฟัง Tech Talk Season 4 ep.6  
หัวข้อ “เคล็ดลับ สร้างนวัตกรรมอย่างไร ให้ประทับใจลูกค้าด้วยแนวคิด UX/UI design”

โดย ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 - 14.30 น.
ณ ออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/fac/informatics

#ITSPU #ACCSPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง