ฟรี! คอนเสิร์ต “Musical แห่งรัก เรียนหนัก มาพักใจ”

UploadImage
 

ดีต่อใจ ฟรี! คอนเสิร์ต
เปิดประสบการณ์งานดนตรี ในวันแห่งความรัก
“Musical แห่งรัก เรียนหนัก มาพักใจ”
พบกับ ป๊อด-ธนชัย อุชชิน และวงดุริยางค์ทหารอากาศ
14 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.00-15.00 น.
บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
สำรองที่นั่งได้ที่ https://bit.ly/2S1I1w5

จัดโดย วิทยาลัยการบินและการคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม