ม.ศรีปทุม เลื่อนพิธีประทานปริญญาบัตรและพิธีฝึกซ้อม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

UploadImage
 

เลื่อนพิธีประทานปริญญาบัตร ป.โท-เอก ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลื่อนพิธีประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับปริญญาโท-เอก) 
เลื่อนพิธีฝึกซ้อม : วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562
เลื่อนพิธีประทานปริญญาบัตร : วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562


โดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท-เอก) ยังสามารถเข้าระบบเพื่อแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตรได้ตามปกติ ระหว่างวันนี้จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 คลิกแจ้งความจำนงที่นี่ http://staffscms.spu.ac.th/graduate/graduatemain.cfm

ทั้งนี้ สำหรับกำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จะกำหนดขึ้นใหม่นั้น ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.spu.ac.th ต่อไป โดยหากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2579 1111 หลักสูตรที่ผู้สำเร็จการศึกษาสังกัดอยู่ หรือสำนักงานทะเบียน ต่อ 1362 และ 1364  สำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1002, 1125