ม.ศรีปทุม เปิดประเมินการสอนออนไลน์ ภาค 2 / 2561 ระดับบัณฑิตศึกษา

UploadImage
 

ม.ศรีปทุม เปิดให้ประเมินการสอนออนไลน์ ภาค 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 3 พฤษภาคม 2562

เข้าระบบ SCMS เพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอน ได้ที่
- Bangkhen: http://scms.spu.ac.th
- KhonKaen: http://scmskk.spu.ac.th

หากพบปัญหาติดต่อได้ที่ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน โทร. 02 579 1111 ต่อ 1182
E-mail: tlc@spu.ac.th
Facebook FanPage TLC SPU
Line: @ghc5032o

Cr. #TLCSPU