ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัคร Coach พี่เลี้ยงอาจารย์ด้านการสอน

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม #TLC #SPU เปิดรับสมัคร Coach พี่เลี้ยงอาจารย์ด้านการสอน
• คุณสมบัติ
1. เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
2. มีผลงานพัฒนาการสอน/ผลงานวิจัยพัฒนาการสอน
3. มีความพร้อมในการถ่ายทอดและพัฒนาอาจารย์ใหม่

• ประโยชน์ที่ได้รับ
1. มีโอกาสเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนอาจารย์สู่ SPU-PSF
2. มีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน
3. ได้เข้ารับการอบรม/สัมมนาด้านการสอนอย่างต่อเนื่อง

สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ คลิก http://bit.ly/Coach-2019

โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1198, 1182