​Fanny Acc Games! ตอบปัญหาบัญชีสนุกๆ @วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ กทม.

UploadImage
 

Fanny Acc Games! ตอบปัญหาบัญชีสนุกๆ @วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ กทม.

นักศึกษาบัญชี SPU พาน้องๆ ร่วมทำกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบปัญหาทางบัญชี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ กทม.