วิเคราะห์งบการเงินกับตัวจริง @ศูนย์ S-PAC

UploadImage
 

วิเคราะห์งบการเงินกับตัวจริง @ศูนย์ S-PAC

แชร์ประการณ์ดีๆ จาก เจนจิรา เจริญภักดีชุมพล “ได้ลงมือทำบัญชีในโปรแกรมบัญชีสมัยใหม่และวิเคราะห์งบการเงินได้จริง"