ทำบัญชีจากโปรแกรมสำเร็จรูป และปิดงบการเงิน @ศูนย์ S-PAC

UploadImage
 

ทำบัญชีจากโปรแกรมสำเร็จรูป และปิดงบการเงิน @ศูนย์ S-PAC

แชร์ประสบการณ์ดีๆจากการปฏิบัติงาน โดย ประไพรัตน์ แสงแก้ว "S-PAC เป็นศูนย์ปฏิบัติงานทางบัญชีที่สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง และคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีพร้อมปิดงบการเงินได้"