เรียนรู้การคิดวิเคราะห์งบการเงินฉบับมืออาชีพ @ศูนย์ S-PAC

UploadImage
 

เรียนรู้การคิดวิเคราะห์งบการเงินฉบับมืออาชีพ @ศูนย์ S-PAC

แชร์ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน โดย อภิญญา ฤทธิสุนทร "สามารถวิเคราะห์งบการเงิน และมีความเชี่ยวชาญในด้านโปรแกรมบัญชีมากขึ้น"