ฝึกทักษะวิเคราะห์งบการเงินแบบมืออาชีพ @ศูนย์ S-PAC

UploadImage
 

ฝึกทักษะวิเคราะห์งบการเงินแบบมืออาชีพ @ศูนย์ S-PAC

ประสบการณ์ดีๆ จากการปฎิบัติงาน โดย เสาวณีย์ คุ้มสี "สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ และเข้าใจระบบบัญชีในการทำธุรกิจได้มากขึ้น"