ม.ศรีปทุม ร่วมชมงาน”อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

UploadImage
 

UploadImage

อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ แต่งชุดไทยร่วมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

UploadImage

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด้วยการแต่งชุดไทยสัมผัสวิถีไทยย้อนยุค เข้าร่วมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"ครั้งที่2 พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
cr.ภาพถ่าย อนุชา บุญมา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage