เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภาค 2/2561

UploadImage
 

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

จำนวน 15 ทุน ทุนละ 35,000 บาท (รวมมูลค่างาน)
กำหนดส่งภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
Download แบบเสนอโครงการวิจัยสำหรับบุคคลภายใน (FM ศสร.วจ.-01)
ได้ที่ http://bit.ly/form-TLC01 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
โทร. 02 579 1111 ต่อ 1198 และ 1182