12 มกราคม 2562 ครบรอบ 49 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
 

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2562 ครบรอบ 49 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุ 

โดยในวันที่ 12 มกราคม เป็นวันคล้ายวันเกิด ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ภายใต้ปรัชญา “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” มหาวิทยาลัยจึงถือว่าวันคล้ายวันเกิดผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็น “วันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม”
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 50 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 49 ปี วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 
เวลา 08.19 น. พิธีถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ณ อาคารอเนกประสงค์
เวลา 09.19 น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 50 รูป ณ บริเวณหน้าอาคาร 40 ปี ศรีปทุม
เวลา 10.19 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ บริเวณ โซน C ชั้น 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
คลิก News&Activities : https://www.spu.ac.th/activities/19887