เชิดชูคนดี! ม.ศรีปทุม มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น"60

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

UploadImage

ในโอกาสนี้ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ให้แก่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและใช้ความรู้ความสามารถรับใช้สังคมในสาขาต่างๆ ในงานพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่

ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา 
นายจันทอน สิดทิไซ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านธุรกิจ 

UploadImage

นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง คณะบัญชี ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านธุรกิจ

UploadImage


ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับปริญญาตรี 
นางสาวนุสรา กาญจนกูล คณะนิติศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านพัฒนาวิชาชีพ

UploadImage


นายวราวุธ มีสายญาติ คณะนิติศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านรัฐกิจ  

UploadImage


นายโชคชัย สงสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านธุรกิจ

UploadImage นายนิธิรุจน์ วีระจารุพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 UploadImage


นายพชร เรืองรัศมีจันทร คณะดิจิทัลมีเดีย ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านพัฒนาวิชาชีพ

UploadImageนายอรรถพล ไข่ทอง คณะนิเทศศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านพัฒนาวิชาชีพ 
UploadImage

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบันต่อไปซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ต้องขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage
 

UploadImage

UploadImage