ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 50 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 49 ปี

UploadImage
 

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 50 รูป
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 49 ปี  ณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.


เวลา  08.19 น.     -  พิธีถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่
                           ณ อาคารอเนกประสงค์
                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธานในพิธี
                        -  ถวายสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย
                        -  ถวายสักการะพระวิษณุกรรม
                        -  ประกอบพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่

เวลา  09.19น.     -  พิธีตักบาตรพระสงฆ์  50  รูป  ณ บริเวณหน้าอาคาร 40 ปี ศรีปทุม
                          ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เวลา  10.19น.     -  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ  บริเวณ โซน C ชั้น 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                         เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
                         ประธานสงฆ์ให้ศีล
                         พระสงฆ์จำนวน  10 รูป  เจริญพระพุทธมนต์
                         ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติร่วมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์
                         พระสงฆ์อนุโมทนา  ประธานในพิธีกรวดน้ำและรับพร
                         ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
                         เสร็จสิ้นพิธีสงฆ์
 

อิ่มท้อง อิ่มฟรี@SPU 
นักศึกษา และบุคลากร รับฟรี! คูปองอาหาร คนละ100 บาท 
ลงทะเบียน http://bit.ly/spu49eatfree
- ขอให้แคปเจอร์หน้าจอนี้ เพื่อรับคูปอง
- รับคูปองอาหารมูลค่า 100 บาทที่ซุ้มหน้าอาคาร 11 และอาคาร 10
- รับคูปองได้ตั้งแต่ 10.00 น. - 13.00 น.
- คูปองนี้ใช้ได้กับร้านค้าภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเท่านั้น
 ...มาก้าวไปด้วยกัน กับ 49 ปี SPU       

การแต่งกาย :  บุคลากรชายและหญิง  สวมเสื้อสูท หรือชุดทำงานสุภาพ  
                   นักศึกษาชายและหญิง  สวมเครื่องแบบนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย