เชิญชวนเที่ยวงาน"อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ครั้งที่ 2

UploadImage
 

เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัด "งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความงดงามของความเป็นไทย ช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญและสานต่อบุญไปยังผู้ประสบภัยด้านต่างๆ
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมเชิญชวนบุคลากร SPU ทุกท่าน เที่ยวงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ครั้งที่ 2 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า  เพื่อให้ชาวศรีปทุมได้รื่นเริงมีความสุขส่งท้ายปี และเป็นของขวัญในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2562
 
ภายในงานท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของการแต่งกายและบรรยากาศย้อนยุค ความวิจิตรงดงามของการจำลองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ การแสดงเห่เรือ มหรสพ การแสดง หนังการแปลง โขน ลิเก การออกร้านของพระบรมวงศานุวงศ์ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงร้านของกรมราชทัณฑ์ ความร่มรื่นของต้นไม้นานาพรรณ รวมไปถึงอาหาร ขนมไทยโบราณนานาชนิดและอื่นๆอีกมากมาย
 
โดย มหาวิทยาลัย ได้อำนวยความสะดวกจัดรถตู้รับ-ส่งในการเดินทางร่วมงาน เวลาเดินทาง ขาไป-รถออก เวลา 14.00 น. และขากลับ-รถออก เวลา 20.00 น. คลิกลงทะเบียน จองวันเดินทางอุ่นไอรัก  https://goo.gl/eFWD9A
 
ตารางวันที่เดินทาง
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561          #ทีมอุ่นไอรัก 1 : หัวหน้าทีม อาจารย์วารุณี บัวศรี
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561      #ทีมอุ่นไอรัก 2 : หัวหน้าทีม อาจารย์หทัยรัตน์  บัณฑิตยารักษ์
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562   #ทีมอุ่นไอรัก 3 : หัวหน้าทีม ดร.เกรียงไกร  สัจจะหฤทัย
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562         #ทีมอุ่นไอรัก 4 : หัวหน้าทีม อาจารย์วิกานดา  เจียมสุข
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562       #ทีมอุ่นไอรัก 5 : หัวหน้าทีม ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562          #ทีมอุ่นไอรัก 6 : หัวหน้าทีม อาจารย์สละ  แย้มมีกลิ่น
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562  #ทีมอุ่นไอรัก 7 : หัวหน้าทีม ดร.ณัฐธยาน์  ตรีผลา
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562        #ทีมอุ่นไอรัก 8 : หัวหน้าทีม อาจารย์สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก 
 
เที่ยวชมงานกันแล้ว  อย่าพลาด! โพสความประทับใจ และติด Hashtag
#อุ่นไอรัก2 #SPUอุ่นไอรัก2 #แต่งกายย้อนยุค #แต่งกายสมัยอื่นๆ #แต่งกายชุดสุภาพ #SPUPROUD