​เรียนรู้อย่างมืออาชีพ กับบริษัท ทีวีพูลพับลิชชิ่ง จำกัด

UploadImage
 

เรียนรู้อย่างมืออาชีพ กับบริษัท ทีวีพูลพับลิชชิ่ง จำกัด

อาจารย์อุปพันธ์ ทวีผล นิเทศการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท ทีวีพูลพับลิชชิ่ง จำกัด และยังได้รับคำชื่นชมจากพี่ๆ ว่า "สามารถทำงานได้เลย ไม่ต้องสอนอะไรมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษี และโปรแกรมสำเร็จรูป"