​กิจกรรมพี่ชวนน้องตอบปัญหาพาสนุก @โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

UploadImage
 

กิจกรรมพี่ชวนน้องตอบปัญหาพาสนุก @โรงเรียนสงวนหญิง
จังหวัดสุพรรณบุรี 

นักศึกษาบัญชี SPU พาน้องๆ ร่วมทำกิจกรรมตอบคำถามคณะที่ใช่ คณะที่ชอบ บัญชี SPU ณ โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี