​เรียนรู้จริง ลงมือปฏิบัติจริง กับบริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จำกัด

UploadImage
 

เรียนรู้จริง ลงมือปฏิบัติจริง กับบริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จำกัด 

ผศ.ยุวดี เครือรัฐติกาล นิเทศการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านตรวจสอบภายใน  และนักศึกษาได้รับคำชื่นชมจากพี่ๆ ว่า "เก่ง ทำงานได้ดีและยินดีรับนักศึกษาเข้าทำงานกับบริษัท"