​บัญชี SPU กิจกรรมดีๆ การสร้างธุรกิจสู่ e-Commerce

UploadImage
 

บัญชี SPU กิจกรรมดีๆ การสร้างธุรกิจสู่ e-Commerce

คุณกฤษฎา ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรม พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมแชร์ประสบการณ์สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce กับคณาจารย์บัญชี SPU ณ ห้องประชุมคณะบัญชี อาคาร 9 ชั้น 10 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561