ม.ศรีปทุมเชิญชวนทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและถวายราชสดุดี วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

UploadImage
 

เนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล และจัดพิธีถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทองราชสักการะและถวายราชสดุดี วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่าน รวมใจสวมเสื้อสีเหลือง หรือชุดผ้าไทยสีเหลือง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยพร้อมเพรียงกัน ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณด้านหน้า อาคาร 40 ปี ศรีปทุม และร่วมพิธีวางพุ่มเงิน พุ่มทอง และร้องเพลงในหลวงของแผ่นดิน ณ บริเวณ โซน C ชั้น 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 

กำหนดการ “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมบนาถบพิตร”
เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม 
                   พร้อมเพรียงกัน ณ หน้าอาคาร 11 เพื่อร่วมใส่บาตรอาหารแห้ง
เวลา 10.00 น. การแสดงชุดพ่อของแผ่นดิน
เวลา 10.15 น. พิธีวางพุ่มเงิน-ทองถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมบนาถบพิตร
-  นักศึกษาวิชาทหาร
-  สโมสรนักศึกษา
-  คณะนิติศาสตร์
-  คณะนิเทศศาสตร์
-  คณะบริหารธุรกิจ
- คณะบัญชี
-  คณะศิลปศาสตร์
-  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
-  คณะวิศวกรรมศาสตร์
-  คณะดิจิทัลมีเดีย
- คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
-  วิทยาลัยนานาชาติ
- วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
- วิทยาลัยการบินและคมนาคม
- วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

เวลา  10.30 น. ประธานในพิธี อ่านคำถวายเทิดพระเกียรติ 
เวลา  10.45 น. ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  
เวลา  11.00 น. ร่วมกันเขียนความรู้สึกในนิทรรศการ ล้านความรัก เพื่อพ่อหลวง เป็นอันเสร็จพิธี