รองนายกรัฐมนตรีฯ ถ่ายทอดความรู้ “ยุทธศาสตร์ 20ปี กับการปฎิรูปประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” @ CEO TALK #9 ม.ศรีปทุม

UploadImage
 

UploadImage

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ราชบัณฑิตและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในรัฐบาลปัจจุบัน ให้เกียรติเป็นวิทยาการถ่ายทอดความรู้ ใน CEO TALK #9 หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ 20ปี กับการปฎิรูปประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้สนใจทั่วไป ได้รับฟัง เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ ติดอาวุธทางความคิด ก้าวทันความเสี่ยง และมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องออดิทรอเรียม 1,2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)จัดโดย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage

ซึ่งในการบรรยายตอนหนึ่ง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวว่า “ไม่อยากให้คิดว่ายุทธศาสตร์ชาติจะเกี่ยวข้องกับข้าราชการเท่านั้น แต่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนมากที่สุดนับแต่วันนี้ไป โดยเฉพาะคนที่ทำมาหากินและนักลงทุนต่างชาติ ที่ผ่านมาเมื่อมีการเชิญชวนให้ต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยอาจเป็นเพียงการรับปากของรัฐบาลหนึ่ง แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นรัฐบาลใหม่ นโยบายก็ต้องเปลี่ยน แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ เพราะเมื่อยุทธศาสตร์ชาติยังอยู่ ทุกอย่างก็ยังอยู่ เว้นแต่รัฐบาลนั้นจะปลี่ยนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเปลี่ยนได้ แต่เปลี่ยนยาก เมื่อต่างชาติฟังจึงรู้สึกมั่นใจมากขึ้น พูดเพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์เป็นคำตอบของอะไรหลายอย่าง โดยเฉพาะนักลงทุนที่ต้องการความมั่นใจ ซึ่งความมั่นใจที่ดีที่สุดคือยุทธศาสตร์ เพราะจะได้รู้ว่าเป้าหมายการพัฒนาของประเทศไทยจะเดินไปอย่างไร”

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage