ขนมไทย ดีต่อใจ! Final Project x BakerySPU ❤

UploadImage
 

ไฟนอล โปรเจค ของเด็กศรีปทุม วิชาเบเกอร์รี่....ทำอาฟเตอร์นูนที ยามบ่าย ..ดีงามระดับโรงแรม 5 ดาว

คลิกชม.. 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage