บัญชี SPU : Young & Smart Accountant "การเตรียมตัวสู่โลกแห่งการทำงานและเคล็ด(ไม่)ลับสู่ความสำเร็จ"

UploadImage
 

บัญชี SPU : Young & Smart Accountant "การเตรียมตัวสู่โลกแห่งการทำงานและเคล็ด(ไม่)ลับสู่ความสำเร็จ"

นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับ คุณชาคร รุ่งเรืองไพฑูรย์ นักธุรกิจภาคเอกชน ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น.